Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort heeft het initiatief genomen om zich op een nieuwe locatie te vestigen. Het bedrijf is momenteel gevestigd aan het Groenedijkje 5 in 't Goy. De nieuwe locatie ligt ruim een kilometer ten noordwesten van de huidige locatie, aan de Beusichemseweg 30. De huidige locatie aan het Groenedijkje zal met de verplaatsing van het bedrijf zijn bedrijfsbestemming verliezen. Zowel de huidige als de nieuwe locatie liggen in het buitengebied van de gemeente Houten. De gemeente en de provincie hebben reeds aangegeven in principe positief te staan tegenover de ontwikkelingen.
 
De ontwikkelingen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Houten'. Om de ontwikkelingen toch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit bestemmingsplan wordt zowel de nieuwe bedrijfsbestemming van de Beusichemseweg 30 als de te vervallen bedrijfsbestemming aan het Groenedijkje 5 meegenomen.