Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

Artikel 5 Tuin – Voortuin

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Tuin - Voortuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. Voortuinen, erven en verhardingen.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden zijn geen gebouwen toegestaan.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
  1. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 1 m.