Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

Onder verboden gebruik wordt in elk geval verstaan het gebruik van gronden en bebouwing:
  1. voor de zelfstandige bewoning van bijbehorende bouwwerken;
  2. seksinrichtingen;
  3. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bedrijfsmatige activiteiten.