direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene gebruiksregels
Plan: Loerik VI - Het Spoor
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0200BPHETSPOOR-ONTW

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bebouwing voor:

  • a. wonen;
  • b. seksinrichtingen en prostitutie
  • c. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag buiten.