direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer-Wegverkeer
Plan: Loerik VI - Het Spoor
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0200BPHETSPOOR-ONTW

Artikel 5 Verkeer-Wegverkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-Wegverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeer en verblijf;

met daaraan ondergeschikt:

  • b. groenvoorzieningen;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. water.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd met uitzondering van gebouwen ten behoeve van verkeerskundige doeleinden.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m, met dien verstande dat:

  • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m;
  • b. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer mag bedragen dan 8 m.