direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Loerik VI - Het Spoor
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0200BPHETSPOOR-ONTW

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. verkeer en verblijf;
 • e. water;
 • f. inritten en bevoorradingsplaatsen voor de bestemming 'Gemengd'.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m;
  • 2. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer mag bedragen dan 8 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2.