direct naar inhoud van 7.1 Inspraak
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

7.1 Inspraak

Een ieder heeft de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen op het voorontwerp. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de nota inspraak en vooroverleg. Deze nota en de eventuele wijzigingen worden toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan.