direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

5.1 Algemeen

Het bestemmingsplan is gericht op de ontwikkeling van een terrein in het gebied Loerik III Noord, gelegen oostelijk van de spoorbaan Den Bosch – Utrecht, ten zuiden van het centrumgebied Castellum. Het gebied ligt binnen het Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex.

Het gebied is onbebouwd en vervult geen bijzondere functie. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van woningbouw door middel van een uit te werken bestemming.

Het bestemmingsplan bevat daarop gerichte bestemmingen. Het is vormgegeven volgens de standaarden die in het kader van de per 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening zijn opgesteld. Bestemmingsplannen die na 1 januari 2010 in procedure worden gebracht moeten aan deze standaarden (o.a. SVBP2008 en PRBP2008) voldoen. Daarnaast is bij het opstellen van dit bestemmingsplan het Handboek Digitale Uitwisseling Bestemmingsplannen van de gemeente Houten gebruikt.