direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

4.2 Bodem

Gemeente Houten heeft in 2009 een bodemkwaliteitskaart laten opstellen volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de bodemkwaliteit bepaald op basis van historisch bodemgebruik, beschikbare bodemonderzoeken en daar waar nodig is opnieuw bodemonderzoek uitgevoerd.

Op basis hiervan zijn gebieden met overeenkomstige algemene bodemkwaliteit (bodemkwaliteitszones) vastgesteld. De vastgestelde bodemkwaliteit betreft de bodemkwaliteit als gevolg van grootschalige diffuse bodembelasting. Lokaal verontreinigde terreinen, waaronder voormalige stortplaatsen, saneringslocaties en verdachte bedrijfslocaties maken geen deel uit van de bodemkwaliteitskaart.

Loerik III is een verdachte locatie en valt daarom buiten de zonering van de bodemkwaliteitskaart omdat er in het verleden mogelijk sprake is geweest van een boomgaard. Mogelijk is sprake van verontreiniging met bestrijdingsmiddelen. Bodemonderzoek is noodzakelijk om te beoordelen of de bodemkwaliteit geschikt is voor het toekomstige gebruik.