direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

2.2 Toekomstige situatie

In het gebied is woningbouw voorzien. Ter plaatse zal sprake zijn van invulling van één van de laatste open plekken in Houten-Zuid. De exacte invulling hiervan is op dit moment niet bekend en wordt in de komende periode nader uitgewerkt met een verkavelingsplan. Zodra dit verkavelingsplan een inspraakperiode heeft doorlopen en daarmee voldoende is onderbouwd, wordt onderhavig bestemmingsplan verder uitgewerkt.

In het kader van de verplichte actualisering van bestemmingsplannen, wordt dit bestemmingsplan echter nu opgesteld. Voor de regeling wordt uitgegaan van de regeling in het bestemmingsplan 'Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex' dat op dit moment voor het plangebied geldt. Dit houdt concreet in dat ter plaatse woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk zijn, met een dichtheid van maximaal 40 woningen per hectare. Voor het bestemmingsplan wordt voorts bepaaldd dat de minimale dichtheid 25 woningen per hectare bedraagt. De goothoogte van woningen bedraagt ten hoogste 20 meter. Deze hoogte is overgenomen uit het bestemmingsplan 'Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex'. De gemeente acht het ook wenselijk om een maximale bouwhoogte op te nemen. Hiervoor wordt een hoogte van 4 meter aangehouden, waardoor de maximale bouwhoogte 24 meter bedraagt. Op deze manier kan een kap worden gerealiseerd en worden excessen in hoogtes met grote kappen tegengegaan.

Daarnaast is een gedeelte van de gronden naast het spoor opgenomen. Ter plaatse is een geluidsscherm voorzien, die gerealiseerd zal worden indien de woningen binnen het plangebied worden gerealiseerd.