direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

1.1 Aanleiding en doelstelling

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de actualiseringsslag van bestemmingsplannen in de gemeente Houten. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dienen gemeenten voor 1 juli 2013 te beschikken over actuele bestemmingsplannen. Loerik III Noord is een ontwikkelingsgericht plan gericht op woningbouw. Het is een van de gebieden in Houten Zuid die onderdeel uitmaken van de Vinex-uitbreidingen. De mogelijkheden uit het vorige bestemmingsplan worden overgenomen in dit bestemmingsplan. Met betrekking tot woningbouw in het plangebied worden de mogelijkheden verder geactualiseerd naar aanleiding van gerealiseerde ontwikkelingen in de omgeving (aanleg spoorverdubbeling, fietsbrug en wegen rondom) en nieuwe wetgeving. In het vorige bestemmingsplan waren ook andere functies mogelijk. Aangezien hieraan op deze specifieke locatie geen behoefte meer bestaat, wordt deze mogelijkheid niet meer geboden. Voor het overige vinden er inhoudelijk gezien geen wijzigingen plaats ten opzichte van het vorige bestemmingsplan op basis waarvan Houten Zuid is ontwikkeld.