direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch-Fruitteelt
Plan: Pothuizerweg 27A te Schalkwijk
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0010PBPTHZRWEG27A-0001

Artikel 3 Agrarisch-Fruitteelt

3.1 Besluitvlakomschrijving

De voor "Agrarisch-Fruitteelt" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. fruitteelt;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. verkeer en verblijf;
 • d. wonen, uitsluitend ter plaatse van het subbesluitvlak 'bedrijfswoning'.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

De voor "Agrarisch-Fruitteelt" aangewezen gronden mogen uitsluitend worden bebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van een bestaand fruitteeltbedrijf;
 • b. gebouwen, zowel bestaand als nieuw, dienen te worden gegroepeerd binnen een agrarisch bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten behoeve van de fruitteelt mag bedragen:
   • omvang fruitteeltgronden tot en met 5 ha: maximaal 450 m2 (categorie A);
   • omvang fruitteeltgronden tot en met 10 ha: maximaal 900 m2 (categorie B);
   • omvang fruitteeltgronden tot en met 20 ha: maximaal 1800 m2 (categorie C);
   • omvang fruitteeltgronden tot en met 30 ha: maximaal 2700 m2 (categorie D);
   • omvang fruitteeltgronden meer dan 30 ha: maximaal 3600 m2 (categorie E);
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van de koelruimten ten behoeve van de fruitteelt mag bedragen:
   • omvang fruitteeltgronden tot en met 5 ha: maximaal 175 m2 (categorie A);
   • omvang fruitteeltgronden tot en met 10 ha: maximaal 350 m2 (categorie B);
   • omvang fruitteeltgronden tot en met 20 ha: maximaal 700 m2 (categorie C);
   • omvang fruitteeltgronden tot en met 30 ha: maximaal 1050 m2 (categorie D);
   • omvang fruitteeltgronden meer dan 30 ha: maximaal 1400 m2 (categorie E);
  • 3. de afstand tussen gebouwen niet meer bedraagt dan 20m,
  • 4. wanneer sprake is van een al bestaande afstand tussen bestaande gebouwen van meer dan 20m, mag deze afstand worden gehandhaafd;
 • c. de goot- en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van de fruitteelt mogen bedragen:
  • 1. goothoogte: maximaal 6 meter;
  • 2. bouwhoogte: maximaal 10 meter;
 • d. de goot- en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van de fruitteelt die uitsluitend mogen worden gebruikt als koelruimte mogen bedragen:
  • 1. goothoogte: maximaal 8 meter;
  • 2. bouwhoogte: maximaal 12 meter;
 • e. de bouwhoogte en oppervlakte van kassen en hoge boogkassen mogen bedragen:
  • 1. bouwhoogte: maximaal 5 meter;
  • 2. gezamenlijke oppervlakte: maximaal 300 m2;
 • f. de bouw van een bedrijfswoning is alleen toegestaan ter plaatse van het subbesluitvlak 'bedrijfswoning';
 • g. het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 1;
 • h. de hoogte en inhoud van de bedrijfswoning mag bedragen:
  • 1. goothoogte: maximaal 3,20 meter;
  • 2. bouwhoogte: maximaal 8.50 meter;
  • 3. inhoud: maximaal 600 m3.
 • i. de hoogte en oppervlakte van bijgebouwen ten behoeve van wonen mogen bedragen:
  • 1. goothoogte: maximaal 3,2 meter;
  • 2. bouwhoogte: maximaal 6 meter;
  • 3. gezamenlijke oppervlakte: maximaal 50 m2.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde lage boogkassen bedraagt maximaal 3 meter.