direct naar inhoud van 7.1 Maatschappelijke betrokkenheid
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

7.1 Maatschappelijke betrokkenheid

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding wordt een ieder in de gelegenheid gesteld hun mening over het voorontwerp kenbaar te maken. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt daartoe gedurende 4 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is het mogelijk een mondelinge of schriftelijke reactie in te dienen.