direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Ingevolge artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening geeft de toelichting inzicht in de uitvoerbaarheid van het plan. In het onderhavige geval is overwegend sprake van een consoliderend plan, waarin geen directe ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. De braakliggende terreinen zijn in eigendom van de gemeente. Eventuele kosten in het kader van de ontwikkeling van die locaties worden verrekend in de grondprijs. Een exploitatieplan is derhalve niet nodig. Het plan wordt hiermee economisch uitvoerbaar geacht.