direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten

In een bestemmingsplan moet aandacht worden besteed aan milieu- en omgevingsaspecten. Vooral bij de ontwikkeling van nieuwe functies is het belangrijk om te weten of bijvoorbeeld de bodem wel schoon is of dat de luchtkwaliteit wel goed is. In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe functies mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan heeft in hoofdzaak een conserverend karakter, waarbij de bestaande bebouwing en het bestaande gebruik opnieuw worden bestemd. De nadruk in dit hoofdstuk ligt dan ook op het beschrijven van de huidige situatie van het milieu en andere omgevingsaspecten. Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema's:

  • 1. bodem;
  • 2. geluid
  • 3. bedrijven en milieuzonering;
  • 4. luchtkwaliteit;
  • 5. externe veiligheid;
  • 6. flora en fauna;
  • 7. archeologie en cultuurhistorie;
  • 8. water;
  • 9. verkeer en parkeren;
  • 10. vormvrije m.e.r.-beoordeling.