direct naar inhoud van 4.9 Verkeer en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

4.9 Verkeer en parkeren

Net als in de woonwijken van Houten wordt het autoverkeer vanuit De Meerpaal en Het Rondeel naar buiten toe ontsloten, terwijl het fietsverkeer naar binnen is georiƫnteerd. Het autoverkeer van De Meerpaal is aan de zuidkant ontsloten, op De Rede, welke gelegen is tussen de wegen De Staart en de Rondweg. Het fietsverkeer is aan de noordkant ontsloten op de Houtense Wetering. Het Rondeel wordt voor het autoverkeer ontsloten via de Rondweg en De Staart. Het fietsverkeer wordt ontsloten via het Imkerspad welke gesitueerd is van Het Rondeel naar de woonwijken aan de westkant van Houten.

De ontsluitingsweg De Rede is een belangrijke weg voor de ontsluiting De Meerpaal en kan worden gezien als de hoofdontsluiting voor dit bedrijventerrein. Anderzijds heeft deze weg een functie voor extern verkeer vanuit grote delen van Houten-VINEX richting het landelijk hoofdwegennet (A27). Met de dimensionering van De Rede is rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen (Houten-VINEX) en de realisatie van De Meerpaal. Hierbij wordt verwezen naar de Gebiedsvisie Bedrijvenpark 'De Meerpaal' (1999). Verder zijn de ontsluitingswegen rondom de bedrijventerreinen dusdanig vormgegeven en ingericht dat een goede doorstroming gewaarborgd is.

De vestiging van de bedrijven zal niet leiden tot verkeersknelpunten omdat de ontsluitingswegen gedimensioneerd en ingericht zijn op de toekomstige ontwikkelingen waaronder de realisatie van De Meerpaal. Een onderzoek naar verkeer en vervoer wordt om die reden niet noodzakelijk geacht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR_0009.png"

Afbeelding 4.5: De ontsluitingsstructuur van Het Rondeel en De Meerpaal