direct naar inhoud van 2.2 Functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

2.2 Functionele structuur

Werken

De gebieden Het Rondeel en De Meerpaal zijn ontwikkeld als bedrijventerrein. Het zijn gemengde bedrijventerreinen waar bedrijven uit diverse sectoren zich kunnen vestigen. Het gaat dan om bedrijven in de distributie- en groothandelssector, lichte industrie, bouwnijverheid en dienstverlening. Inmiddels hebben in het gebied meerdere functies een plek gekregen, waaronder het Van der Valk Hotel, waar ook vergaderruimte wordt aangeboden, en de politiediensten. Perifere detailhandel is in het gehele plangebied toegestaan. Onder voorwaarden kan op het terrein via een omgevingsvergunning ook grootschalige detailhandel worden toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR_0003.png"

Afbeelding 2.2: Hotel Van der Valk

Wonen

Op het terrein zijn geen bedrijfswoningen toegestaan. In het plangebied zijn langs de Houtensewetering woningen aanwezig. Daarnaast is er aan de Hoofdveste 17 een woning aanwezig.