direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

1.4 Leeswijzer

Deze toelichting is als volgt opgebouwd. In dit (het eerste) hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bij dit plan behorende stukken alsmede een toelichting op de ligging en de planbegrenzing van dit plan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie in het plangebied. In hoofdstuk 3 volgt een overzicht van het rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Aansluitend wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 beschrijft de juridische aspecten, waarna in hoofdstuk 6 de economische uitvoerbaarheid is weergegeven. Hoofdstuk 7 beschrijft de maatschappelijke uitvoerbaarheid.