direct naar inhoud van Artikel 3 Horeca-1
Plan: Plein 3
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0011PBPLEIN3-VAST

Artikel 3 Horeca-1

3.1 Besluitvlakomschrijving

De voor "Horeca-1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. horeca-activiteiten voor zover deze behoren tot categorie 1 van de van deze regels deel uitmakende "Staat van Horeca-activiteiten";

met daaraan ondergeschikt:

  • b. groenvoorziening;
  • c. verkeer en verblijf.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

De voor "Horeca-1" aangewezen gronden mogen uitsluitend worden bebouwd ten dienste van de bestemming.

3.2.2 Gebouwen
  • a. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van het bouwvlak;
  • b. de goothoogtes van gebouwen bedragen maximaal de hoogtes zoals aangegeven op de verbeelding in de besluitsubvlakken met de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
  • c. de bouwhoogtes van gebouwen bedragen maximaal de hoogtes zoals aangegeven op de verbeelding in de besluitsubvlakken met de aanduidingen 'maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 meter.