direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: Houten : Weteringhoek - 2 kinderdagverblijven
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0017PBKINDERDAGVB-VAST

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen in de vorm van:

  • a. kinderdagverblijven;
  • b. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals speelvoorzieningen, verhardingen, groen, water en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

3.2.1 Bouwen algemeen

Toegestaan zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2.2 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. bouwen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van het besluitsubvlak 'bouwvlak';
  • b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de aangegeven hoogtemaat;
  • c. de oppervlakte bedraagt ten hoogste 30% van het bouwperceel dat tot één instelling behoort.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • de bouwhoogte bedraagt ten hoogste:
-   erfafscheidingen, grenzend aan openbaar gebied   1 m  
-   overige erfafscheidingen   2 m  
-   lichtmasten   9 m  
-   vlaggenmasten   9 m  
-   antennemasten op/aan een gebouw (t.o.v. hoogte gebouw)   5 m  
-   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   4 m