direct naar inhoud van 7.3 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

7.3 Economische uitvoerbaarheid

De gronden van onderhavig bestemmingsplan zijn op dit moment voor een groot deel in eigendom bij de gemeente. Het opstellen van een exploitatieplan voor deze delen is daarom niet noodzakelijk. Eventuele kosten worden verhaald door de verkoop van grond. De verwachting is dat voor het vastleggen van een gedetailleerde bestemming alle gronden in eigendom zijn bij de gemeetne. Indien dit niet het geval is, wordt voor de delen die nog niet in bezit zijn van de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten of een exploitatieplan worden opgesteld. De kosten en risico's van ontwikkeling komen te liggen bij een partij die de woningen zal realiseren.