direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1. Bro
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1. Bro

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) aan een aantal overlegpartners van de gemeente Houten toegestuurd. De overlegreacties zijn samengevat en beantwoord en als bijlage 6 opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.