direct naar inhoud van 7.1 Inspraak
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

7.1 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Leebrug II 2e fase heeft met ingang van donderdag 21 juni 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Op maandag 2 juli 2012 is een inloopavond gehouden in het gemeentehuis. Gedurende de periode van terinzagelegging is één inspraakreactie binnengekomen. De inspraakreactie is samengevat en beantwoord in bijlage 6 (Nota inspraak en overleg).