direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Omgevings- en milieuaspecten
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

Hoofdstuk 4 Omgevings- en milieuaspecten

Het onderhavige bestemmingsplan is een actualisatie van het bestemmingsplan Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex. Ten opzichte van dit bestemmingsplan worden de bouwmogelijkheden niet uitgebreid. Daarbij wordt woningbouw niet rechtstreeks mogelijk gemaakt, maar door middel van een uit te werken bestemming. In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de verschillende omgevings- en milieuaspecten de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg staatn. In de volgende paragraaf wordt per onderwerp aangegeven welke onderzoeken zijn uitgevoerd met de bijbehorende conclusie. De onderzoeken zelf zijn opgenomen in de volgende paragraven of als bijlage bij het bestemmingsplan.