direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

4.2 Bodem

Voor gemeente Houten (binnen de rondweg) en de omliggende dorpskernen is in 2010 een bodemkwaliteitskaart opgesteld.

Aan deze bodemkwaliteitskaart is in 2011 een nota bodembeheer met gebiedsspecifiek beleid gekoppeld. Deze nota geeft de voorwaarden aan waaronder grond en baggerspecie op of in de bodem toegepast mogen worden binnen het beheergebied.

De bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer vormen samen een belangrijk middel voor het gemeentelijk beheer van de bodem, waarmee een duurzaam en verantwoord hergebruik van grond en baggerspecie wordt beoogd.

Onderzoeken

Gemeente Houten heeft in het kader van de herontwikkeling enkele bodemonderzoeken laten uitvoeren. Uit het verkennend bodemonderzoek CSO 2011 wordt geconcludeerd dat binnen het plangebied mogelijk niet alle bodem geschikt is voor de toekomstig beoogde functies. Plaatselijk is nader bodemonderzoek noodzakelijk. In de uitwerkingsregels wordt opgenomen dat uitwerking pas kan plaatsvinden nadat is gebleken dat de bodem geschikt is voor de functie.

Voor het perceel CZP is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 3). Deze grond dient te worden afgevoerd.