direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

2.2 Toekomstige situatie

In het gebied is woningbouw voorzien. Ter plaatse zal sprake zijn van invulling van één van de laatste open plekken in Houten-Zuid. Op 22 december 2011 heeft de gemeenteraad een proefverkaveling voor Leebrug II vastgesteld. Deze proefverkaveling is opgenomen in figuur 2.1. In deze proefverkaveling wordt uitgegaan van de bouw van circa 55 woningen en een school. Inclusief de invulling van het EMC en de Ecowijk, zullen tussen 120 en 140 woningen worden gerealiseerd. 35 appartementen en het EMC zijn inmiddels gerealiseerd.

De woningen en omgeving worden in de vorm van een Engels tuindorp gebouwd. De proefverkaveling is nog geen eindplaatje maar dient als uitgangspunt voor een gedetailleerd bestemmingsplan. Een gedeelte van het plangebied betreft een ecowijk. Deze wordt nog nader ingevuld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW_0002.png"

Figuur 2.1 Proefverkaveling Leebruf II 2e fase

De basisidee voor de buurt is gelegen in een bosachtig ontwerp (zie figuur 2.2). Uitgangspunt is een boomrijk gebied waarin, in een onregelmatig patroon woningen zijn geprojecteerd. Het ontwerp houdt rekening met een aantal factoren. Allereerst moeten een aantal bestaande woningen in het ontwerp geïntegreerd te worden. Ten tweede is er een brede leidingenstrook die onder een deel van het plangebied doorloopt en die niet bebouwd kan worden. En ten slotte zijn er bestaande wegen- en groenstructuren die geintegreerd moeten worden.

Door een bos als uitgangspunt te nemen en bestaande structuren en woningen daarin op te nemen, blijven plekken over waar woningen geprojecteerd kunnen worden. Het orthogonale patroon van woningen zorgt voor éénheid tussen de woningen en het flexibele stratenpatroon verbindt de onderdelen met elkaar tot een buurt met een éénduidig karakter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW_0003.png"

Figuur 2.2 Basisopzet

Dit bestemmingsplan wordt opgesteld in het kader van de verplichte actualisering van bestemmingsplannen. Voor de regeling wordt uitgegaan van de regeling in het bestemmingsplan 'Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex' dat op dit moment voor het plangebied geldt. Binnen deze regeling is vast voorgesorteerd op de invulling van het gebied naar aanleiding van de vastgestelde proefvekaveling. Dit houdt onder mee in dat de woningen aan de westzijde van het plangebied met kap gebouwd dienen te worden en een maximale bouwhoogte van 11 m krijgen en dat ter plaatse slechts vrijstaande en halfvrijstaande woningen zijn toegestaan. De woningen aan de oostzijde hebben een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 20 en 24 m. De maximale goothoogte van 20 m is overgenomen uit het bestemmingsplan 'Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex'. Om excessen te voorkomen, is aanvullend een boouwhoogte van 4 m opgenomen, zodat een kap op de gebouwen kan worden gerealiseerd.