direct naar inhoud van 2.1 Bestaande situatie
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

2.1 Bestaande situatie

Leebrug II is een deel bebouwde plek in Houten-Vinex. De bebouwing bestaat voornamelijk uit een bedrijfsgebouw van een bouwbedrijf. In het uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijke Visie Houten is opgenomen dat de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie wordt onderzocht.

Verkeersstructuur

Het plangebied wordt voor het autoverkeer vanaf de rondweg aan de westzijde ontsloten, via de inprikker van Het Hout of De Koppeling. De hoofdontsluiting voor het fietsverkeer vindt plaats via de oost-west fietsroute Weteringhout.

Functionele structuur

Het plangebied wordt momenteel gekenmerkt door de aanwezigheid van een bouwbedrijf en voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. De percelen worden omzoomd door opgaand groen.