direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

1.1 Aanleiding en doelstelling

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de actualiseringsslag van bestemmingsplannen in de gemeente Houten. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dienen gemeenten voor 1 juli 2013 te beschikken over actuele bestemmingsplannen. Leebrug II 2e fase is een ontwikkelingsgericht plan gericht op woningbouw. Het is een van de gebieden in Houten Zuid die onderdeel uitmaken van de Vinex-uitbreidingen. De mogelijkheden uit het vorige bestemmingsplan worden overgenomen in dit bestemmingsplan. Inhoudelijk gezien vinden er beperkte wijzigingen plaats ten opzichte van het vorige bestemmingsplan op basis waarvan Houten Zuid is ontwikkeld. Dit heeft te maken met een proefverkaveling die is vastgesteld door de gemeenteraad voor dit gebied. Voor zover er nadere regels worden gesteld, betreffen die overigens inperkingen ten opzichte van het vigerend plan. De onderbouwing van de plannen wordt om die reden slechts kort benoemd in dit bestemmingsplan.