direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer - Wegverkeer
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

Artikel 3 Verkeer - Wegverkeer

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeer en verblijf, waaronder parkeren;

met daaraan ondergeschikt:

  • b. groenvoorziening;
  • c. nutsvoorzieningen, uitgezonderd zendmasten;
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

3.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 m;
  • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2 m;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt maximaal 3 m.