direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: De Hoon
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0170BPDEHOON-VAST

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. maatschappelijk voorzieningen in de vorm van onderwijs, kinderopvang;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte';
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte'.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.