direct naar inhoud van 6.2 Bedrijf
Plan: Beusichemseweg 34b-c
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0380BPBEUSWEG34BC-VOOR

6.2 Bedrijf

Op de als "Bedrijf" bestemde gronden is een landbouwmechanisatiebedrijf toegestaan, waaronder in ieder geval een werkplaats, wasplaats, opslagruimte en een showroom worden begrepen. Daarnaast zijn aan de bedrijfsfunctie gerelateerde en onderschikte detailhandel en kantoren toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is tevens een bedrijfswoning toegestaan. Verder zijn bijbehorende tuinen, erven en terreinen, nutsvoorzieningen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder parkeren, groenvoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken zijn bouwregels opgenomen.