direct naar inhoud van 3.4 Vergelijking toekomstige situatie en vigerende regeling
Plan: Beusichemseweg 34b-c
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0380BPBEUSWEG34BC-VOOR

3.4 Vergelijking toekomstige situatie en vigerende regeling

In de toekomstige situatie wordt op het perceel Beusichemseweg 34b-c niet-agrarische bedrijfsbebouwing gerealiseerd, op een plek waar in het vigerende plan geen niet-agrarische bedrijven en geen bebouwing worden mogelijk gemaakt. Derhalve dient voor de voorgenomen ontwikkeling, waarbij een niet-agrarisch bedrijf met bijbehorende bedrijfswoning gebouwd zal worden, een nieuw bestemmingsplan vastgesteld te worden. Met voorliggend bestemmingsplan wordt de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.