direct naar inhoud van 3.2 Toekomstige situatie
Plan: Beusichemseweg 34b-c
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0380BPBEUSWEG34BC-VOOR

3.2 Toekomstige situatie

Landbouwmechanisatie Rinus van Dijk en de gemeente Houten zijn voornemens op het perceel aan de Beusichemseweg 34b-c een nieuwe locatie voor het landbouwmechanisatiebedrijf te realiseren. Deze vervangt de huidige locatie binnen de Rondweg van Houten. Op het perceel zal naast de bedrijfsbebouwing een bedrijfswoning gerealiseerd worden. De gronden ten behoeve van het bedrijf zullen circa 8.300 m2 innemen, waarvan 6.900 m2 verhard en/of bebouwd is. De bedrijfsbebouwing bestaat uit twee gedeeltes, waarbinnen elk twee afzonderlijke hallen gerealiseerd zullen worden.De gronden ten behoeve van de woning zullen circa 790 m2 innemen, waarvan circa 300 m2 verhard en/of bebouwd. Parkeren / stallen van voertuigen zal plaatsvinden op eigen terrein.

De bebouwing zal landschappelijk ingepast worden door aan alle zijden groenstroken op te nemen. Ten behoeve hiervan is een beplantingsplan opgesteld. In de regels van dit bestemmingsplan is een koppeling met het beplantingsplan opgenomen. Aan de voorzijde van het terrein is een toegangsweg ten behoeve van het bedrijf alsmede een toegangsweg tot de woning opgenomen. In de op het volgende blad opgenomen figuren (3.1 en 3.2) zijn een situatietekening van de nieuwe situatie, alsmede een impressie van het gevelaanzicht opgenomen. Op de bij voorliggend bestemmingsplan behorende verbeelding hebben de op onderstaande situatiekening opgenomen groenstroken ten behoeve van de landschappelijke inpassing een bredere groenbestemming gekregen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0380BPBEUSWEG34BC-VOOR_0002.png"

Figuur 3.1: Situatietekening van het plangebied in de toekomstige situatie

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0380BPBEUSWEG34BC-VOOR_0003.png"

Figuur 3.2: Doorsneden bebouwing in het plangebied, gezien vanuit het zuiden.