direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene gebruiksregels
Plan: Beusichemseweg 34b-c
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0380BPBEUSWEG34BC-VOOR

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

  • a. Het gebruik van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming is uitsluitend toelaatbaar indien het beplantingsplan zoals opgenomen in Bijlage 1 bij de Regels van dit bestemmingsplan ten uitvoer is gebracht;
  • b. Als verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutiebedrijven.